In gesprek met... Tijs Rutgers

“Als next level dokter kijk je breed: niet alleen naar het individu maar juist ook naar de fysieke en sociale leefomgeving om die persoon heen. Dit doe je ook voor grote groepen mensen. Hierdoor kan je echt het verschil maken voor deze mensen.”

Aios Maatschappij + Gezondheid

In gesprek met: Tijs, aios Maatschappij + Gezondheid.

Ik denk dat ik als arts buiten het ziekenhuis meer kan bereiken. Binnen het ziekenhuis ben je vaak bezig met de ziekte van het individu. Ik wil juist kijken naar gezondheid in een veel bredere vorm dan alleen ‘niet ziek’ zijn.

Waarom ben je een next level dokter geworden? 
Ik heb een grote innerlijke motivatie om positieve invloed uit te oefenen op de gezondheid van mensen. Naar mijn idee kan ik op dat vlak meer betekenen buiten dan binnen het ziekenhuis. In mijn rol als arts Maatschappij + Gezondheid kijk ik namelijk naar gezondheid in de breedste zin van het woord. Ook aspecten als bestaanszekerheid en het fysieke en sociale systeem om de mens heen spelen een belangrijke rol. Zijn er bijvoorbeeld schulden? Of woont iemand in een wijk met veel fastfoodketens? Dat kan allemaal van invloed zijn op iemands gezondheid.

Wil je net zoals Tijs het verschil maken?

Contact

"Als arts Maatschappij + Gezondheid kijk je naar een veel breder terrein dan alleen dat van het individu. Het fysieke en sociale systeem om mensen heen interesseert mij en juist daar kan ik als Next Level Dokter het verschil maken."

Tijs Rutgers - aios Maatschappij + Gezondheid

De grote voordelen:

  • Ik heb veel vrijheid om aan te pakken wat mij interesseert, frustreert of enthousiasmeert
  • De samenwerking met verschillende soorten mensen en organisaties maakt het werk enorm gevarieerd
  • Ik kan positieve verandering teweegbrengen voor een grote groep mensen

Wat voor beroepen zijn mogelijk met de opleiding arts Maatschappij + Gezondheid?
Dat is enorm gevarieerd! Sommige artsen vinden het juist leuk om in de spreekkamer aan het werk te zijn. Anderen richten zich bijvoorbeeld als jeugd- of vertrouwensarts meer op het welzijn van het gezin. En er zijn artsen die bijvoorbeeld bij de GGD, gemeente, zorgverzekeraar, VWS of maatschappelijke organisaties werken.

Wat heb je nodig om next level dokter te zijn?
Je hebt een innerlijk vuur nodig om de gezondheid van mensen te willen verbeteren. Je kan bij dit vak namelijk echt je hart volgen: waar word je enthousiast van of ben je juist gefrustreerd over? Daar maak je werk van. Verder moet je goed kunnen communiceren en verbinden. Ook heb je een diplomatieke kant nodig en moet je flexibel zijn. Want de ene dag werk je in de spreekkamer en de volgende dag zit je met directeuren en voorzitters om tafel of ga je naar een gemeenteraad. Geen dag is hetzelfde, dat maakt het werk ook zo interessant.

Kan je een voorbeeld geven van een situatie waarin jij echt het verschil maakte?
Toen ik in Amsterdam bij de GGD werkte zag ik een collega voor de deur roken. Naast ons pand zat ook nog eens een basisschool. Ik vind dat wij als GGD een maatschappelijke functie hebben en als medewerkers het goede voorbeeld moeten geven. Dus kaartte ik het issue aan bij het management. Daardoor mocht ik de projectleiding oppakken om alle jeugdgezondheidszorg locaties in Amsterdam rookvrij te maken. Het gevolg is dat nu bij alle locaties ‘rookvrij’ signalering hangt. En om de panden is een rookvrije zone. Daardoor komen kinderen en bezoekers niet meer in aanraking met rook

Heb je tips voor geneeskunde studenten die zich oriënteren op de vervolgopleiding?
Kijk met een brede blik naar de mogelijkheden en het maatschappelijke aspect van het artsenvak. Wat past bij jou? Waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Maak de keuze die bij jou past. Niet die bij een bepaalde status hoort. Kijk daarbij niet alleen naar de gezondheidszorg op individueel niveau maar ook op het bredere maatschappelijke terrein. Juist daar kunnen wij als artsen het verschil maken.

"Kies een vak dat bij jou past. Volg je eigen vuur en laat je niks aanpraten. "

Tijs Rutgers - aios Maatschappij + Gezondheid

Extra tip
Zoek contact met artsen die een vak uitoefenen dat je aanspreekt. Iedereen vindt het leuk om zijn eigen vak te promoten. Ze nemen je ook gerust een paar dagen mee. Dus stuur die berichten en e-mails de deur uit!